Pracownia Filmowo-fotograficzna

dsc_7834_m

Zajęcia filmowo-fotograficzne wzmacniają rozwój manualny i intelektualny poprzez wykonywanie zdjęć, poszerzenie wiedzy na temat otaczającego nas świata. Posługując się aparatem, uczestnicy tworzą zdjęcia poprzez własne spojrzenie na świat. Oswajają się z nowoczesną techniką i praktycznym jej wykorzystaniem. Dzięki posiadanej kamerze, mają również możliwość nagrywania imprez okolicznościowych, wykonywania zdjęć pamiątkowych i tworzenia galerii prac, powstających w warsztacie. Poznają także wirtualny świat w internecie, uczą się wyszukiwania informacji na dany temat z wykorzystaniem różnych wyszukiwarek oraz nagrywania różnych danych i plików muzycznych  na płyty CD/DVD.

Uczestnicy poprzez pracę ze zdjęciami, wyszukiwanie potrzebnych w danej chwili informacji w sieci, a także zabawę zdobywają niezbędną wiedzę na temat obsługi programów użytkowych. Praca z komputerem wpływa na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, poprawę sprawności manualnej oraz logicznego myślenia.

Zajęcia odbywają się atmosferze życzliwości i wzajemnej pomocy. Rozwijają nowe zainteresowania, poznawanie zasad dobrej współpracy i organizacji pracy podczas zajęć, poszanowanie cudzej własności oraz dbałość o sprzęt multimedialny.

Pracownia filmowo-fotograficzna ściśle współpracuje z innymi pracowniami działającymi w ramach WTZ.