Pracownia Techniczno-konserwatorska

W pracowni uczestnicy poznają maszyny, urządzenia, narzędzia wykorzystywane w procesie pracy i nabywają umiejętności posługiwania się nimi.

Zakres działań rehabilitacyjno-terapeutycznych, to głównie organizacja stanowiska pracy i realizacja prostych czynności związanych z wykonywaniem prac, stosowaniem przerw w procesie pracy, umiejętności samokontroli i tempa pracy.

Czynności te mają na celu osiągnięcie przez uczestników maksymalnej samodzielności i zaradności.

Wzmacniają one poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości, poczucie odpowiedzialności i zaradności życiowej oraz uczą wykonywania pracy zespołowej.

Rozwijają zainteresowania, poprawiają sprawność ruchową, manualną, wyrabiają kreatywność oraz dążenie do samodzielności.

Wykonują czynności z zakresu: hydrauliki, ślusarstwa, szklarstwa, stolarstwa, tapicerstwa, drobnych prac ogólnobudowlanych.

Nabyte umiejętności wykorzystują do wykonywania na rzecz WTZ prac konserwatorskich, naprawczych, poprawiających estetykę i funkcjonalność w warsztacie. Wśród prac konserwatorskich należy wymienić odnawianie ścian, malowanie płotu i ławeczek przed budynkiem, drobne prace naprawcze z wykorzystywaniem technik kaletniczo szewskich, naprawy regałów, stołów, wymianę uszkodzonych klamek, półek itp.