Dzień Otwarty WTZ

Wszyscy przybyli goście, mieli okazje zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania Naszej placówki oraz poznać istotę rehabilitacji społeczno – zawodowej świadczonej przez warsztaty terapii zajęciowej. Dzień Otwarty stanowił również wyjątkową okazję do oglądania galerii prac uczestników, nawiązania dialogu z instruktorami i ich podopiecznymi, a także obserwowania grup terapeutycznych podczas zajęć na swoich stanowiskach pracy w pracowniach. 

Więcej…

Warsztaty artystyczne

WTZ w Tolkmicku, miał zaszczyt wziąć udział w warsztatach artystycznych pod kierunkiem pana Zygmunda S. Tadrowskiego w Muzeum Regionalnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Tolkmicku. Spotkaniu grupy uczestników WTZ z artystą- malarzem przyświecał cel szeroko rozumianej integracji społecznej, inspiracji twórczej oraz pobudzania indywidualnej kreatywności uczestników. Oprócz części teoretycznej spotkania, każdy zainteresowany miał również okazję 

Więcej…

ułatwienia dostępu