Pracownia komputerowo-fotograficzna

dsc_7834_m Zajęcia na pracowni komputerowo-fotograficznej wzmacniają rozwój manualny i intelektualny poprzez wykonywanie zdjęć, poszerzenie wiedzy na temat otaczającego nas świata. Posługując się aparatem, uczestnicy tworzą zdjęcia poprzez własne spojrzenie na świat. Oswajają się z nowoczesną techniką i praktycznym jej wykorzystaniem. Dzięki posiadanej kamerze, mają również możliwość nagrywania imprez okolicznościowych, wykonywania zdjęć pamiątkowych i tworzenia galerii prac, powstających w warsztacie. Poznają także wirtualny świat w internecie, uczą się wyszukiwania informacji na dany temat z wykorzystaniem różnych wyszukiwarek oraz nagrywania różnych danych i plików muzycznych  na płyty CD/DVD. Uczestnicy poprzez pracę ze zdjęciami, wyszukiwanie potrzebnych w danej chwili informacji w sieci, a także zabawę zdobywają niezbędną wiedzę na temat obsługi programów użytkowych. Praca z komputerem wpływa na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, poprawę sprawności manualnej oraz logicznego myślenia. Zajęcia odbywają się atmosferze życzliwości i wzajemnej pomocy. Rozwijają nowe zainteresowania, poznawanie zasad dobrej współpracy i organizacji pracy podczas zajęć, poszanowanie cudzej własności oraz dbałość o sprzęt multimedialny. Zajęcia w pracowni prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy dostosowane do możliwości uczestników.  W zależności od stopnia niepełnosprawności, stopnia zaawansowania, sprawności manualnej oraz umiejętności pisania i czytania, zajęcia przebiegają w zróżnicowany sposób. Podopieczni uczą się praktycznej obsługi komputera. Poznają funkcjonalność systemu operacyjnego, zarządzanie plikami i folderami, naukę edycji tekstu, tworzenie prostej grafiki komputerowej, drukowanie i skanowanie. Dużą uwagę zwraca się na pracę w edytorze tekstu WORD,  kształcenie umiejętności poprawnego rozmieszczania tekstów na stronie, zmianę stylów, wielkości czcionek, kopiowania i przenoszenia tekstu oraz tworzenia tabel i formatowania. W pracy z komputerem wykorzystywane są gry i programy edukacyjne w celu podtrzymywania i rozwijania umiejętności a także różnego rodzaju prace plastyczne i dydaktyczne rozwijające spostrzegawczość i umiejętności logicznego myślenia, uwagę i koncentrację oraz pamięć i wyobraźnię. Poprzez prace grupowe i indywidualne uczą się odpowiedzialności za wykonane zadania, wyrabiają w sobie umiejętność współdziałania i współpracy w grupie, zaznajamiają się z podstawowymi zasadami procesu wytwarzania, organizacji pracy i bhp.