Pracownia Ogrodnicza

Pracownia ogrodnicza to miejsce, w którym uczestnicy mają możliwość rozwoju umiejętności i zdobywania wiedzy między innymi z zakresu opieki nad roślinami, zdrowego stylu życia,  zrozumienia zjawisk występujących w przyrodzie, posługiwania się narzędziami i sprzętem ogrodniczym.

Realizowane w ramach zajęć zadania kształtują ich charaktery oraz wpływają na pozytywną motywację do działania. Dbając o zieleń, zarówno w pomieszczeniach jak i na terenie ogrodu, uczestnicy maja okazję do częstego obcowania z przyrodą co terapeutycznie wpływa na ich emocje.

Pracownia ogrodnicza, inaczej niż pozostałe pracownie funkcjonuje w ścisłym związku ze zmieniającymi się porami roku. Plan pracy w pracowni jest dostosowany do zmian warunków atmosferycznych oraz indywidualnych predyspozycji uczestników.

Podopieczni wychodzą w plener, uczą się rozpoznawać poszczególne gatunki roślin. Zajęcia w plenerze są okazją do zbierania kwiatów, traw, szyszek oraz innych naturalnych materiałów. Wszystko to później jest segregowane, suszone na różne sposoby, prasowane i barwione.

W czasie gdy pogoda nie pozwala prowadzić zajęć  na powietrzu, uczestnicy wykonują prace z uprzednio zebranych materiałów. Powstają w ten sposób kompozycje ze świeżych lub suszonych roślin, ikebany, stroiki, obrazy z suchych kwiatów, choinki, czy ozdobne doniczki. Uczestnicy uczą się  dbać o ogród oraz o teren przylegający bezpośrednio do WTZ.

Wykonując wspólnie, wcześniej omówione i zaplanowane zadania, rozwija się umiejętność współpracy w grupie opartej na życzliwości i wzajemnej pomocy.
Pracownia ogrodnicza prowadzi  działania zmierzające do zagospodarowania i pielęgnacji ogrodu otaczającego placówkę.