Pracownia Opiekuńczo-terapeutyczna

m_terapeu

Zakres pracowni obejmuje naukę czynności z zakresu umiejętności wykonywania czynności w codziennym życiu oraz zaradności osobistej.

Głównym  celem jest przygotowanie uczestnika do jak najbardziej samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie poprzez wykształcenie umiejętności opieki i współpracy z drugim człowiekiem, wyrobienie poczucia społecznej użyteczności, doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktów, wyrobienie nawyku systematycznej pracy, doskonalenie uwagi, koncentracji i cierpliwości, kształtowanie nawyku dbania o estetyczny wygląd, aktywizowanie w życiu codziennym.

Terapia prowadzona w  pracowni koncentruje się na zwiększaniu zaradności życiowej uczestników poprzez trening czystości, ekonomiczny i kulinarny. Podopieczni uczą się nawiązywania dialogu i prowadzenia rozmów, aktywnego słuchania, odpowiedniego reagowania na sytuacje trudne, asertywności i zachowania w grupie.

Odpowiednio skonstruowane programy pozwalają uczestnikom rozwijać wyobraźnię, ekspresję twórczą i samoświadomość.

Pracownia poszukuje nowych technik, uczy pracy z wikliną i przygotowywania elementów, które są częścią ozdób świątecznych, ozdób z szarego papieru, drutu i gotowych elementów zdobniczych.