Pracownia Życia codziennego

m_zycia

Pracownia wyposażona w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego. Uczestnicy pod kontrolą instruktora przygotowują różnego rodzaju posiłki typu: sałatki, desery, kanapki, zupy i ukochane przez wszystkich ciasta i ciasteczka. W pracowni kształtują umiejętności posługiwania się podstawowym sprzętem gospodarstwa domowego oraz utrzymania pomieszczeń w należytym porządku. Uczą się nakrywania i dekorowania stołu oraz odpowiedniego zachowania się przy stole. Poznają wartości odżywcze warzyw i owoców a także zasady zdrowego żywienia.

Osoby, które uczestniczą w zajęciach uczą się dokonywania zakupów produktów potrzebnych do przygotowania potraw oraz efektywnego planowania i dysponowania środkami finansowymi. Uczą się odkrywania smaków, pobudzają do aktywności i kreatywności.

Zajęcia opierają się na metodach pracy z uczestnikiem takich jak:  pogadanka,  opisywanie, samodzielna praca – metoda praktyczna, pokaz,  metoda wzrokowo – słuchowo – dotykowa, metoda smakowo – węchowa. Mają one rozwijać zdolności kształcenia i doskonalenia strony manualnej i intelektualnej. Wzmacniają poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości, poczucie odpowiedzialności i zaradności życiowej oraz uczą wykonywania pracy zespołowej.