Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego z Olsztyna

W WTZ odbyło się spotkanie przedstawicieli Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa z Olsztyna wraz z przedstawicielami podległych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko w tym pracownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkmicku oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku. W spotkaniu również udział wzięła grupa uczestników Warsztatu.

Celem zgromadzenia było zebranie informacji przez FOSa w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz realizacji praw osób z niepełnosprawnościami wśród administracji publicznej Województwa Warmińsko – Mazurskiego”, na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych w mieście i gminie Tolkmicko oraz świadczonych usług przez Urząd Miasta na rzecz tej grupy osób.

FOSa zadawała pytania zgodnie z przygotowanym scenariuszem wywiadu, respondenci udzielali odpowiedzi na zadawane pytania, a w części podsumowującej badanie, wyrazili subiektywne refleksje związane z funkcjonowaniem Miasta i Gminy Tolkmicko.

ułatwienia dostępu