XVII Festyn Integracyjny „Jesteśmy Razem” w Olsztynie

Festyn Integracyjny „Jesteśmy Razem” w Olsztynie, organizowany z inicjatywy Warmińsko- Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego oraz Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, po raz XVII na ulicach olsztyńskiego Starego Miasta przykuł uwagę mieszkańców i licznie przybyłych gości.
Główne cele imprezy stanowiły przybliżenie dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych, pobudzenie współpracy między partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowymi, służbami społecznymi i wolontariatem oraz integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

Bez wątpienia, jedną ze skutecznych metod realizacji tych fundamentalnych celów wydarzenia, jest wspólna zabawa i wypoczynek.

Z tego tytułu, w programie festynu znalazły się występy artystyczne, gry, zabawy, konkursy, prezentacje twórczości osób niepełnosprawnych oraz pokaz medycyny ratunkowej.

Niepełnosprawni artyści i ich opiekunowie mieli też możliwość prezentacji swoich prac w formie stoisk ustawionych wokół Starego Ratusza.

Dodaj komentarz

ułatwienia dostępu