O WTZ

Nazwa placówki:Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Adres:82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2
Rok założenia:1995
Kontakt:kierownik Leszek Wędrowski
Telefon:55 2316163
Email:wtztolkmicko@wp.pl

Historia

Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS w Tolkmicku swoją działalność rozpoczynają powoli. Cała kadra instruktorów pod kierownictwem p. Leszka Wędrowskiego wkładają wiele wysiłku i pracy aby wszystkie cztery stanowiska warsztatów były jak najszybciej w użytku
Dla wszystkich jest to coś nowego, pełni obaw, niepewności, lecz przepełnieni siłami i wiarą w słuszność tego typu terapii rozpoczynamy swoją pracę. Początki jak wiemy, nie są łatwe ale wszystko przyjdzie z czasem, bo „BEZ PRACY NIE MA KOŁACZY”, a i z biegiem czasu wszyscy nabiorą wprawy i pewności siebie.

Zadania

Ogólne usprawnianie;
Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej dzięki stosowaniu różnych technik terapii zajęciowej;
Przygotowanie do życia w środowisku społecznym w szczególności poprzez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz rozwój innych umiejętności niezbędnych w życiu, a także poprawę kondycji fizycznej i psychicznej;
Rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających późniejsze podjęcie pracy zawodowej w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej bądź szkolenia zawodowego.

Zajęcia w warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii

Uczestnicy WTZ

Osoby niepełnosprawne będące klientami WTZ nazywane są uczestnikami.

Uczestnicy WTZ muszą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie takie (wraz z kwalifikacją do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej) wydają powiatowy zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Przy lekkim stopniu niepełnosprawności WTZ nie mogą zostać przyznane. Przy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wskazanie do WTZ może zostać uwzględnione przy symbolach przyczyny niepełnosprawności 01-U i 02-P i niezdolności do pracy. Przy znacznym stopniu i zapisem o niezdolności do pracy WTZ mogą zostać przyznane osobie bez względu na symbol przyczyny niepełnosprawności.Formy terapii

Zasadniczą formą terapii jest terapia zajęciowa. Poza nią WTZ-y wykorzystują najczęściej zajęcia ruchowe, ogólnousprawniające, komunikację społeczną i terapię psychologiczną.

Finansowanie

WTZ jest finansowany ze środków PFRON. Możliwe jest też pozyskiwanie środków z innych źródeł. Wśród nich wymienia się: dotacje samorządowe, darowizny z organizacji pozarządowych i osób prywatnych oraz darowizny sponsorów.
Działalność warsztatu jest działalnością o charakterze niezarobkowym. Ewentualny dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego przez nich programu rehabilitacji i terapii przeznacza się w porozumieniu z uczestnikami na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną uczestników.