Pracownia Plastyczna

m_plastyczna

W pracowni plastycznej uczestnicy wykonują zadania wykorzystując różne metody pracy typu: malowanie, lepienie, formowanie i modelowanie, projektowanie, wycinanie, wyklejanie i rysowanie. Podczas zajęć rozwijana jest sprawność manualna, wyzwalane są zainteresowania artystyczne, zostaje poruszona wyobraźnia i umiejętność wywarzania proporcji oraz perspektywy. Kształtuje się umiejętności funkcjonowania w grupie. Realizacja pracy odbywa się systematycznie poprzez przygotowanie materiałów, poznanie materiałów i narzędzi, poznawanie technik i metod pracy.

Zajęcia przebiegają w ściśle dostosowanym, do poziomu każdego uczestnika, programie indywidualnym. Usprawniane są zdolności manualne, koordynacja wzrokowo – ruchowa, motoryka rąk, grafomotoryka, funkcje poznawcze, wyobraźnia przestrzenna oraz spostrzegawczość.

Wytwory plastyczne uczestników WTZ wystawiane są na kiermaszach świątecznych, festynach czy galeriach. Uczestnicy mogą pochwalić się swoimi pracami przed rodziną i znajomymi.