• Gdynia ORP Błyskawica

    Gdynia ORP Błyskawica

  • Gdynia Skwer Kościuszki

    Gdynia Skwer Kościuszki

  • Zamek w Reszlu

    Zamek w Reszlu

Zajęcia w pracowni prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy dostosowane do możliwości uczestników.  W zależności od stopnia niepełnosprawności, stopnia zaawansowania, sprawności manualnej oraz umiejętności pisania i czytania, zajęcia przebiegają w zróżnicowany sposób.

Podopieczni uczą się praktycznej obsługi komputera. Poznają funkcjonalność systemu operacyjnego, zarządzanie plikami i folderami, naukę edycji tekstu, tworzenie prostej grafiki komputerowej, drukowanie i skanowanie. Dużą uwagę zwraca się na pracę w edytorze tekstu WORD,  kształcenie umiejętności poprawnego rozmieszczania tekstów na stronie, zmianę stylów, wielkości czcionek, kopiowania i przenoszenia tekstu oraz tworzenia tabel i formatowania. 

W pracy z komputerem wykorzystywane są gry i programy edukacyjne w celu podtrzymywania i rozwijania umiejętności a także różnego rodzaju prace plastyczne i dydaktyczne rozwijające spostrzegawczość i umiejętności logicznego myślenia, uwagę i koncentrację oraz pamięć i wyobraźnię.  

Poprzez prace grupowe i indywidualne uczą się odpowiedzialności za wykonane zadania, wyrabiają w sobie umiejętność współdziałania i współpracy w grupie, zaznajamiają się z podstawowymi zasadami procesu wytwarzania, organizacji pracy i bhp. 

Napisz do nas