Dzień Otwarty WTZ

Wszyscy przybyli goście, mieli okazje zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania Naszej placówki oraz poznać istotę rehabilitacji społeczno – zawodowej świadczonej przez warsztaty terapii zajęciowej. Dzień Otwarty stanowił również wyjątkową okazję do oglądania galerii prac uczestników, nawiązania dialogu z instruktorami i ich podopiecznymi, a także obserwowania grup terapeutycznych podczas zajęć na swoich stanowiskach pracy w pracowniach. 

Więcej…

ułatwienia dostępu