Szkolimy się …

Dnia 30 listopada 2023 roku kadra WTZ skorzystała ze szkolenia stacjonarnego pt. „Rehabilitacja społeczna jako środek do budowania wizerunku osoby z niepełnosprawnością w środowisku lokalnym – zmiana schematu postrzegania osoby z niepełnosprawnością w społeczeństwie”. Szkolenie prowadziła Pani Elżbieta Gadomska edukator – trener.

ułatwienia dostępu